,

Rekonstrukcja uzębienia

Poprawiliśmy Pani Agnieszce linię uśmiechu poprzez umieszczenie trzech implantów oraz zastosowanie Shield Technique, dzięki której została zachowana architektura dziąsła.

 

 

, ,

Rekonstrukcje międzyzębowe

Uzupełnienie braku siekacza
za pomocą implantu

Implant

Odtworzenie zębów
na implantach

Implanty
stomatologiczne

Implant AB uzupełnienie
wrodzonego braku siekacza

Odtworzenie zęba
z wykorzystaniem implantu

Uzupełnienie braków zębowych
podniesienie dna zatoki

Rekonstrukcje zniszczonego
uzębienia

Wymiana mostu
jednobrzeżnego

 
, ,

Wymiana mostu jednobrzeżnego na implant i koronę na tlenku cyrkonu

Wymieniono konstrukcję jednobrzeżną na implant i koronę na tlenku cyrkonu.

, ,

Implanty w żuchwie

Rozwiązano brak zębów w żuchwie poprzez wprowadzenie 4 implantów.

, ,

Brak międzyzębowy 15 16 z podniesieniem dna zatoki

Ze względu na próchnice i problemy endodontyczne usunięto dwa zęby 15 i 16. Po 8 tygodniach wykonano implantację z jednoczesnym podniesieniem dna zatoki szczękowej. Po 6 miesiącach odsłonięto implanty i wykonano korony.

, ,

Implant 36

Usunięto zniszczony ząb 36. Po 8 tygodniach wprowadzono implant Osteoplant Hex, po kolejnych 12 tygodniach implant odsłonięto i wykonano koronę.

, ,

Implant Ab w celu uzupełnienia wrodzonego braku dolnego siekacza

Brak wrodzony dolnego siekacza centralnego uzupełniono za pomocą wszczepu jednoczęściowego AB oraz korony na cerkonie.

, ,

Bez implantów nie udałoby się

Pan Stanisław miał problem. Most wykonany wiele lat temu spowodował zniszczenie kła. Bez tego strategicznego zęba nie było możliwe wykonanie klasycznego uzupełnienia protetycznego. Rozwiązaniem okazało się 5 implantów Osteoplant Hex.

, ,

Uzupełnienie szóstych górnych zębów raz z lewym i prawym sinus liftem

Problem pacjenta polegał na konieczności usunięcia ze względu na mnogie problemy dwóch górnych szóstych zębów. Ponieważ wyraził on chęć odtworzenia braków wykonano obustronnie zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej (sinus lift) oraz wprowadzono wszczepy Osteoplant Hex. Po 6 miesiącach gojenia wykonano korony na implanty.

, ,

Implant i overlay obok siebie