Implant Ab w celu uzupełnienia
wrodzonego braku dolnego siekacza

Wrodzony brak dolnego siekacza centralnego
uzupełniono za pomocą wszczepu jednoczęściowego
AB oraz korony na cerkonie.

Korona na cerkonie