badanie radiologiczne iławaNa czym polega badanie radiologiczne?

Badanie radiologiczne to podstawowe badanie w stomatologii. Każdy nowy Pacjent w naszej praktyce ma wykonywane na pierwszej wizycie zdjęcie panoramiczne, które daje obraz całego uzębienia oraz struktur kostnych twarzy przy niedużej dawce obciążającej. Dokładniejsze obrazowanie daje badanie tomograficzne lecz dawka promieniowania jest wtedy większa. Z drugiej strony możliwe jest ograniczenie dawki poprzez skanowanie jedynie małego obszaru. Wtedy dawka będzie podobna jak przy badaniu panoramicznym (ok. 30 µS). Większe pola obrazowania stosujemy jedynie wtedy, kiedy ma to uzasadnienie np. przy planowaniu rekonstrukcji na implantach. Aparat 3D Veraviewepocs R100 produkcji japońskiej firmy Morita daje nam możliwości wyboru pola obrazowania od 4×4 cm do 8×10 cm

Radiowizjografia płytkowa

W gabinetach używamy radiowizjografii płytkowej Vistascan i tu dawka promieniowania jest właściwie pomijalna. W wyborze badania stosujemy zasadę, aby ograniczyć dawkę promieniowania ale wyłącznie do poziomu, który jest rozsądnie akceptowalny. Proszę się nie obawiać nadmiernego obciążenia dawką. Pamiętajmy, że promieniowanie jest wokół nas jako zjawisko naturalne pochodzące z głębi ziemi i z kosmosu. W ciągu roku z naturalnych źródeł otrzymujemy dawkę ok. 3000 µS. Zdjęcie panoramiczne uzębienia to dawka równa kilkudniowej naturalnej ekspozycji. Nie ma jakichkolwiek dowodów naukowych, że tak mała dawka może mieć negatywne skutki zdrowotne. Istnieją wręcz przesłanki, że małe dawki promieniowania działają na organizm korzystnie, ale na to również brak naukowych dowodów. Rozsądek podpowiada, żeby stosować promieniowanie rentgenowskie z umiarem, podobnie jak inne rodzaje promieniowania. Opalanie się nie będzie szkodliwe jeśli będzie stosowane z umiarem. Zbyt duża ekspozycja na promienie słoneczne spowoduje oparzenie i zwiększy ryzyko choroby nowotworowej. Obserwując stan zdrowia załóg samolotów narażonych ze względu na specyfikę zawodu na wielokrotnie większą dawkę promieniowania kosmicznego nie można wyciągnąć wniosku o jej szkodliwości. To wręcz jedna ze zdrowszych grup zawodowych.

rtg zęba iława