Uzupełnienie braku
siekacza dolnego

Pacjent utracił dolny siekacz w wyniku periodontopatii.
Ząb został odtworzony za pomocą implantu.

Rekonstrukcja zębów