Stomatologia nad Jeziorakiem
Nasz zespół

ewa ekielska chomicka stomatolog

Ewa Ekielska-Chomicka

ukończyła w 1991 roku Akademię Medyczną w Warszawie. W roku 1993 roku uzyskała specjalizację ze Stomatologii Ogólnej a w roku 1996 specjalizację II stopnia ze Stomatologii Zachowawczej.  Od roku 1992 do 2011 prowadziła Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Stomatologiczną w Warszawie jednocześnie doskonaląc umiejętności na licznych szkoleniach i konferencjach w kraju i za granicą.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Endodontic Society.

Zainteresowania: stomatologia estetyczna (odbudowy pośrednie i bezpośrednie z kompozytu oraz pośrednie odbudowy porcelanowe) oraz endodoncja (leczenie kanałowe z użyciem mikroskopu) oraz leczenie ortodontyczne.

Michał Jóźwiak

ukończył w 1986 roku Akademię Medyczną w Gdańsku. Od urodzenia jest mieszkańcem Iławy. W 1992 roku uzyskał  specjalizację pierwszego stopnia z chirurgii stomatologicznej. Od roku 1987 prowadzi praktykę prywatną.

Od 1998 roku do 2009 administrował internetowej liście dyskusyjnej lekarzy stomatologów. Prowadził również wykłady dla stomatologów z dziedziny endodoncji i implantologii.

Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, w którym drugą kadencję pełni funkcję wiceprezesa a także European Endodontic Society,  Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego oraz organizacji międzynarodowej International Congress of Oral Implantologists. Od 1998 roku jest implantologiem.

We współpracy z Profident prowadzi kursy z implantologii, implantoprotetyki i osteologii.

Jest członkiem ścisłego grona wykładowców GAO (Global Academy of Osteointegration.

Zainteresowania: rekonstrukcje uzębienia z użyciem implantów. Jako jeden z pierwszych w Polsce stosował planowanie implantów z użyciem trójwymiarowych obiektów w programie Simplant. Endodoncja oraz endochirurgia ( uzyskał Rekomendację Polskiego Towarzystwa Endodontycznego).  Od 2001 roku zaczął stosować mikroskop zabiegowy. Ukończył cykl kursów z periodontologii i periochirurgii.

Terminarz kursów

calendar

michał jóźwiak stomatolog
gabinet stomatologiczny iława

Aleksandra Medykowska

Dyplomowana higienistka stomatologiczna, w 2014 r uzyskała tytuł zawodowy higienistki stomatologicznej na TEB Edukacja w Olsztynie. Promotor zdrowia, absolwentka Olsztyńskiej  Szkoły  Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie, kierunek – Zdrowie Publiczne.

W Stomatologii nad Jeziorakiem zajmuje  się  czynną asystą przy zabiegach, wykonuje zabiegi profilaktyczno – lecznicze na zlecenie lekarza dentysty oraz obsługuje recepcję.

Dominika Izbrandt

Asystentka/Recepcjonistka

Ukończyła w 2009 roku Liceum Ogólnokształcące im.Stefana Żeromskiego w Iławie. W tym samym roku została studentką na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kierunku „Pedagogika szkolna z animacją kulturalną”. W roku 2011 rozpoczęła pracę w „Stomatologii nad Jeziorakiem” przerywając studia pedagogiczne, jednocześnie podejmując naukę na wymarzonych kierunkach związanych ze służbą zdrowia i niesieniem pomocy drugiemu człowiekowi. W marcu 2011 roku podjęła naukę w Policealnej Szkole TEB Edukacja w Olsztynie na kierunku „Asystentka stomatologiczna”. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymała w 2013 roku. W 2012 roku rozpoczęła dwuletnią naukę w Policealnym Studium Medycznym w Iławie zdobywając w roku 2014 dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie „Ratownik medyczny”. Ponadto ukończyła kursy zawodowe: „Asystowanie przy zabiegach implantologicznych”, „Skaling i kiretaż”, „Nowoczesna asysta”.

stomatolodzy ilawa
stomatolodzy ilawa

Dorota Kulwicka

Asystentka z najdłuższym stażem w Stomatologii nad Jeziorakiem. W 1985 ukończyła szkołę średnią. W Latach 1987 – 1992 zatrudniona w ZOZ Iława jako asystentka stomatologiczna. Od 1996 współpracuje z lek. dent. Michałem Jóźwiakiem. Absolwentka TEB Edukacja kierunek: asystentka stomatologiczna.

Ukończone kursy:

  1. Ergonomia w stomatologii
  2. Szkolenie „Perio” część I i II
  3. Skaling i Kiretaż
  4. Nowoczesna asysta
  5. Budowanie relacji z Pacjentem – redukcja stresu