Bezbolesne usuwanie zębów

Problem pacjenta polegał na konieczności usunięcia,
ze względu na mnogie problemy, dwóch górnych szóstych zębów.
Ponieważ wyraził on chęć odtworzenia braków
wykonano obustronnie zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej (sinus lift)
oraz wprowadzono wszczepy Osteoplant Hex.
Po 6 miesiącach gojenia wykonano korony na implanty.

Wszczepienie implantów zębowych