Całkowite bezzębie w żuchwie

Pacjent cierpiał na całkowite bezzębie.
Aby poprawić jego komfort życia,
zdecydowano się na zabieg implantacji zębów.
Wszczepiono sześć implantów zębowych i na nich osadzono protezę.

Leczenie bezzębia