Implanty i korony
z tlenku cyrkonu

Zastały wprowadzone implanty
w bocznych odcinkach szczęki i żuchwy
oraz wymieniono nieestetyczne korony na przednich zębach.

Nowe korony na implantach