Kompleksowe leczenie
implantoprotetyczne

Wykonano kompleksowe leczenie implantoprotetyczne
oraz protetyczne, uzyskując optymalny efekt ostateczny.

Implanty stomatologiczne