Rozległa odbudowa uzębienia
w szczęce i w żuchwie

W szczęce zastosowano most na 6 wszczepach
po uprzednim zaplanowaniu położenia wszczepów
w programie Simplant, a w żuchwie 4 implanty
i licówki w przednim odcinku.

Licówki kosmetyczne