, , ,

Rekonstrukcje skrzydłowe

Braki skrzydłowe
obustronne

Brak skrzydłowy
jednostronny

Brak skrzydłowy,
przeszczep kości

Podniesienie dna
zatoki szczękowej

Implant
stomatologiczny zęba

Rekonstrukcja
braku uzębienia

Wykorzystanie
wolumenu kości

Rekonstrukcje uzębienia
na implantach

Odbudowa zębów
na implantach

Dwa implanty
zębów

Implanty
stomatologiczne

Rekonstrukcje uzębienia
u bruksisty

Odtworzenie
zębów

Odbudowa braku
skrzydłowego na implantach

Podniesienie zatoki
szczękowej

Uzupełnienie
braków zębowych

Odtworzenie zębów
za pomocą implantów