Przeszczep kości
w celu jej poszerzenia

U Pacjenta wykonano rekonstrukcje skrzydłową uzębienia.
Wszczepiono implanty i osadzono na nich korony.

Korony na implantach