, ,

Kompleksowe leczenie implantoprotetyczne

Wykonano kompleksowe leczenie implantoprotetyczne oraz protetyczne uzyskując optymalny efekt ostateczny.