Wybielanie Walking Bleach

Metodą stopniowego wybielania wewnętrznego
z użyciem nadboranu sodowego
wybielono siekacza centralnego.

Wybielanie siekaczy