W pół drogi

Pan Ryszard jest w pół drogi.
Właśnie oddaliśmy most na sześciu implantach w żuchwie,
za dwa miesiące oddamy w szczęce.
Po latach bycia bezzębnym perspektywa spożycia argentyńskiego steka
stanie się wkrótce osiągalna!

Most na implantach