,

Wybielanie – wynik po 3 latach

W 2007 wykonano wybielanie siekacza metodą walking bleach z użyciem nadboranu sodowego.
Zdjęcie nr 2 przedstawia wynik po 3 latach.