Wybielanie zębów – wynik po 3 latach

W 2007 wykonano wybielanie siekacza metodą walking bleach
z użyciem nadboranu sodowego.
Zdjęcie nr 2 przedstawia wynik po trzech latach.

Wybielanie Walking Bleach