,

Walking bleach

Metodą stopniowego wybielania wewnętrznego z użyciem nadboranu sodowego wybielono siekacza centralnego.