, ,

Uzupełnienie szóstych górnych zębów raz z lewym i prawym sinus liftem

Problem pacjenta polegał na konieczności usunięcia ze względu na mnogie problemy dwóch górnych szóstych zębów. Ponieważ wyraził on chęć odtworzenia braków wykonano obustronnie zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej (sinus lift) oraz wprowadzono wszczepy Osteoplant Hex. Po 6 miesiącach gojenia wykonano korony na implanty.