, ,

Trzy implanty

Wprowadziliśmy po badaniu TK 3 implanty uzyskując stabilne podparcie żuchwy.