Trzy implanty zębów

U Pacjenta, po badaniu TK 3,
wszczepiliśmy implanty dentystyczne,
uzyskując stabilne podparcie żuchwy.

Odtworzenie zębów za pomocą implantów