, ,

Sinus lift i dwa implanty

Wykonano podniesienie dna zatoki szczękowej oraz wprowadzono dwa implanty. Po 6 miesiącach implanty odsłonięto i wykonano korony.