Sinus Lift – zabieg przygotowujący
pod implanty

Wykonano podniesienie dna zatoki szczękowej
oraz wprowadzono dwa implanty stomatologiczne.
Po 6 miesiącach implanty odsłonięto i wykonano korony.

Implanty zębowe