Siekacz złamany w wyniku urazu – sklejono odłamy

W wyniku urazu złamaniu uległ centralny siekacz. Dodatkową trudnością był brak odłamu pośredniego
oraz zanieczyszczenie powierzchni części przykorzeniowej opatrunkiem tymczasowym z kompozytu.
Odłamy ustawiono we właściwej pozycji a następnie wykonano indeks silikonowy.
Następnie naniesiono na wytrawione odłamy Excite (Vivadent) oraz kompozyt Enamel HFO.

Odbudowa siekacza
krok po kroku