Rekonstrukcja uzębienia u bruksisty

Pan Jan w wyniku bruksizmu utracił boczne zęby.
Po wykonaniu tomografii komputerowej zaplanowano 5 implantów.
Po 6 miesiącach założono protetykę na implanty.
Odbudowano również za pomocą kompozytu pozostałe górne zęby.
Na tym etapie pozostaje do rozwiązania problem dolnych zębów siecznych.
Pacjent jest w okresie terapii przedprotetycznej.

Uzupełnienie braków zębowych