, ,

Rekonstrukcja uzębienia u bruksisty – braki skrzydłowe

Pan Jan w wyniku bruksizmu utracił boczne zęby. Po wykonaniu tomografii komputerowej zaplanowano 5 implantów. Po 6 miesiącach założono protetykę na implanty. Odbudowano również za pomocą kompozytu pozostałe górne zęby. Na tym etapie pozostaje do rozwiązania problem dolnych zębów siecznych. Pacjent jest w okresie terapii przedprotetycznej.