Overlay’e odbudowujące
bardzo zniszczone przedtrzonowce

Obydwa przedtrzonowce są żywe lecz bardzo zniszczone.
Wykonano odbudowę pośrednią z użyciem kompozytowych nakładów.

Odbudowa uzębienia zniszczonego