Odbudowa złamanego
zęba trzonowego

Złamaniu uległ ząb trzonowy.
Wykonano overlay w celu ochrony przed kolejnym uszkodzeniem.

Overlay kompozytowy