,

Odbudowa złamanego zęba trzonowego

Złamaniu uległ ząb trzonowy. Wykonano overlay w celu ochrony przed kolejnym uszkodzeniem.