Odbudowa za pomocą overlay’a

Po powtórnym leczeniu kanałowym
wykonano odbudowę za pomocą overlay’a kompozytowego.

Overlay kompozytowy