Odbudowa utraconego siekacza
w wyniku urazu centralnego

Pan Maciej w wyniku urazu stracił centralnego siekacza.
Został on uzupełniony za pomocą implantu oraz korony cerkonowej.

Korona cerkonowa na implancie