, ,

Odbudowa dwóch dolnych siekaczy utraconych w wyniku wypadku…

W tym przypadku problem polegał na deficycie przestrzeni dla implantów.
Pacjent stracił dwa siekacze w wyniku wypadku komunikacyjnego.
Złamaniu uległa również żuchwa.