Odbudowa dwóch dolnych siekaczy
utraconych w wyniku wypadku

W tym przypadku problem polegał na deficycie przestrzeni dla implantów.
Pacjent stracił dwa siekacze w wyniku wypadku komunikacyjnego.
Złamaniu uległa również żuchwa.

Rekonstrukcja uzębienia