Rekonstrukcja uzębienia

1. Ograniczenie przestrzeni do odbudowy paskiem metalowym.
2. Wypełnienie wolnej przestrzeni kompozytem typu flow.
3. Izolacja kompozytu wazeliną – zapobiegnie połączeniu ze stamp-em.
4. Skopiowanie powierzchni poprzez nałożenie Voco Clip – Dociśnięcie go palcem, zwilżonym alkoholem i zaznaczenie brzegu mez.
5. Podanie do dołka kompozyt flow.
6. Połączenie aplikatora ze stamp-em.
7. Stamp.
8. Opracowanie ubytku. Założenie ponownie paska, klin i dociśnięcie klamrą. Następnie wytrawiono.
9. Bonding.
10. Warstwa kompozytu – 2 mm.
11. Naświetlanie.
12. Dodanie kompozytu z niewielkim nadmiarem, dociśnięcie stampa izolowanego teflonem.
13. Po zdjęciu paska i klina doświetlenie powierzchni.
14. Użycie kamienia arkansas w kształcie płomyka, aby usunąć listek kompozytu.
15. Po usunięciu liścia.
16. Tyko niewielka korekta zgryzowa.
17. Idealna do korekty jest kulka arkansas.
18. Po korekcie.

Uzupełnienie Punktu Stycznego
krok po kroku

W tej odbudowie kształt powierzchni okluzyjnej nie wymagał korekty, natomiast brakowało punktu stycznego pomiędzy przedtrzonowcem a koroną metaloceramiczną na implancie