Ograniczenie przestrzeni do odbudowy paskiem metalowym

Wolna przestrzeń została wypełniona kompozytem typu flow

Izolacja kompozytu wazeliną zapobiegnie połaczeniu ze stamp-em

Skopiuj powierzchnię nakładając Voco Clip. Dociśnij do palcem zwilżonym alkoholem. Zaznacz brzeg mez

Podaj do dołka kompozyt flow

Połącz aplikator ze stamp-em

Stamp

Ubytek opracowano, założono ponownie pasek, klin i dociśnięto klamrą, nastepnie wytrawiono

Bonding

2 mm warstwa kompozytu

Naświetlanie

Dodaj kompozyt z niewielkim nadmiarem, dociśnij stamp izolowany teflonem

Po zdjęciu paska i klina doświetl powierzchnie

Użyj kamienia arkansas w kształcie płomyka aby usunąć listek kompozytu

Po usunięciu liścia

Tyko niewielka korekta zgryzowa

Idealna do korekty jest kulka arkansas

Po korekcie

W tej odbudowie kształt powierzchni okluzyjnej nie wymagał korekty, natomiast brakowało punktu stycznego pomiędzy przedtrzonowcem a koroną metaloceramiczną na implancie