Korekta niedorozwoju szkliwa
za pomocą kompozytu

Skorygowano za pomocą kompozytu Enamel HFO UD3
ogniska niedorozwoju szkliwa
oraz odbudowano kąty sieczne centralnych siekaczy.

Hipoplazja szkliwa