,

Korekta niedorozwoju szkliwa za pomocą kompozytu

Skorygowano za pomocą kompozytu Enamel HFO UD3 ogniska niedorozwoju
szkliwa oraz odbudowano kąty sieczne centralnych siekaczy.