Implanty siekaczy
zamiast ruchomej protezy

Zastąpiono ruchomą protezę
koronami na implantach 12 i 21.

Implanty dentystyczne