Implanty ARRP
w miejsce mlecznych, bocznych siekaczy

W miejsce przetrwałych mlecznych siekaczy
wprowadzono implanty ARRP i natychmiast obciążono.
Po okresie gojenia wymieniono korony tymczasowe
na korony na tlenku cyrkonu.

Korony na implantach