Implanty Osteoplant Hex

Usunięto zniszczony ząb 36.
Po 8 tygodniach wprowadzono implant Osteoplant Hex.
Po kolejnych 12 tygodniach implant odsłonięto i wykonano koronę.

Korona na implancie