, ,

Całkowite bezzębie w żuchwie – rekonstrukcja na 6 implantach