Brak centralnego siekacza
uzupełniony implantem i koroną cerkonową

Karolina wymagała leczenia ortodontycznego.
Zbyt mała przestrzeń dla centralnego siekacza uniemożliwiała implantację.
Po leczeniu ortodontycznym uzyskano odpowiednia przestrzeń.
Wprowadzono wszczep Osteoplant Hex, a następnie wykonano koronę na tlenku cyrkonu.

Wszczepienie implantu stomatologicznego