,

Walking bleach

Za pomocą nadboranu sodowego wybielono przebarwionego od 20 lat siekacza centralnego.