,

W pół drogi

Pan Ryszard jest w pół drogi. Właśnie oddaliśmy most na sześciu implantach w żuchwie, za dwa miesiące oddamy w szczęce. Po latach bycia bezzębnym perspektywa spożycia argentyńskiego steka stanie się wkrótce osiągalna !