, ,

Uzupełnienie braku siekacza dolnego utraconego w wyniku periodontopatii