Trzy licówki i
korona cerkonowa na implancie

Problemem pani Anny był wrodzony brak bocznego siekacza stałego.
Widoczny był przetrwały mleczny ząb.
Wykonano implantację w miejsce brakującego siekacza
a następnie wykonano odbudowę estetyczną licówkami i koroną cerkonową na implancie.
Na ostatnich zdjęciach widoczne jest dojrzewanie tkanki brodawki zębowej
i stopniowe zamykanie „czarnego trójkąta”.

Licówki kosmetyczne