,

Trzy licówki i korona cerkonowa na implancie

Problemem pani Anny był wrodzony brak bocznego siekacza stałego. Widoczny był przetrwały mleczny ząb. Wykonano implantację w miejsce brakującego siekacza a następnie wykonano odbudowę estetyczną licówkami i koroną cerkonową na implancie. Na ostatnich zdjęciach widoczne jest dojrzewanie tkanki brodawki zębowej i stopniowe zamykanie „czarnego trójkąta”.