, ,

Rozległa odbudowa uzębienia w szczęce i w żuchwie

Rozległa odbudowa. W szczęce zastosowano most na 6 wszczepach po uprzednim zaplanowaniu położenia wszczepów w programie Simplant, a w żuchwie 4 implanty i licówki w przednim odcinku.