Rekonstrukcje uzębienia zniszczonego

Wykonano leczenie kanałowe powtórne bocznych zębów oraz zaprojektowano
i przyklejono nową protetykę stałą metaloceramiczna i cerkonową.
Na siekacze i kły założono licówki z ceramiki skaleniowej.

Rekonstrukcja uzębienia
krok po kroku