,

Remont życia. Rekonstrukcje uzębienia

Wykonano leczenie kanałowe powtórne bocznych zębów oraz zaprojektowano
i przyklejono nową protetykę stałą metaloceramiczna i cerkonową.
Na siekacze i kły założono licówki z ceramiki skaleniowej.