Rekonstrukcja uzębienia

Poprawiliśmy Pani Agnieszce linię uśmiechu
poprzez umieszczenie trzech implantów
oraz zastosowanie Shield Technique,
dzięki której została zachowana architektura dziąsła.

Shield Technique
krok po kroku