Rekonstrukcja uzębienia
u bruksisty

Trudna sytuacja wyjściowa zmusiła
do wszczepienia kilku implantów stomatologicznych
i osadzenia na nim specjalnie przygotowanej protezy.

Wszczepienie implantów stomatologicznych