,

Odbudowa zębów u bruksisty

Problemem Pana Leszka był bruksizm czyli nadmierne zaciskanie i zgrzytanie zębami.
Doprowadziło to do zniszczenia uzębienia. Wykonano wstępną odbudowę a następnie wynik utrwalono
wykonując korony metaloceramiczne. Ceramika na metalu jest najbardziej odporna ceramiką.
Nie jest tak estetyczna jak ceramika pełna czy ceramika napalana na cerkon, ale ze względu
na bruksizm Pana Leszka to rozwiązanie było optymalne.