,

Odbudowa zębów bruksisty

Pacjent zniszczył zęby w wyniku parafunkcji nazywanej bruksizmem. Wykonano rekonstrukcji
uzębienia w zgryzie konstrukcyjnym. Dzięki zastosowaniu wax-up szlifowanie zębów było minimalne.
Na górne zęby wykonano korony i mosty metaloceramiczne.
Dolne zęby odbudowano kompozytem Enamel HFO.