Odbudowa zębów bruksisty

Pacjent zniszczył zęby w wyniku parafunkcji nazywanej bruksizmem.
Wykonano rekonstrukcje uzębienia w zgryzie konstrukcyjnym.
Dzięki zastosowaniu wax-up szlifowanie zębów było minimalne.
Na górne zęby wykonano korony i mosty metaloceramiczne.
Dolne zęby odbudowano kompozytem Enamel HFO.

Rekonstrukcje uzębienia startego