,

Odbudowa brzegu siecznego w technice warstwowej

Nie estetyczny, starty kompozyt wymieniono na nowy w technice warstwowej
z użyciem Charisma OA2 A2 oraz koloru In.