Odbudowa braku skrzydłowego
na implantach po złamaniu zębów

W wyniku parafunkcji doszło do złamania zębów,
będących filarami mostu.
Jedynym ratunkiem przed ruchoma protezą
było umieszczenie trzech wszczepów Osteoplant Hex.

Wszczepienie implantów zębowych