,

Odbudowa 6

Po wykonaniu powtórnego leczenia kanałowego zaopatrzono zęby 24 oraz 26  kompozytowymi overle’ami.