Odbudowa szóstki

Po wykonaniu powtórnego leczenia kanałowego
zaopatrzono zęby 24 oraz 26  kompozytowymi overle’ami.

Overlay kompozytowy