,

Odbudowa 5

Na drugim przedtrzonowcu wykonano overlay metodą pośrednią.
Zabezpieczyło to ząb po leczeniu kanałowym przed ryzykiem złamania i jednocześnie poprawiono efekt estetyczny.