Odbudowa piątki

Na drugim przedtrzonowcu wykonano overlay metodą pośrednią.
Zabezpieczyło to ząb po leczeniu kanałowym przed ryzykiem złamania
i jednocześnie poprawiono efekt estetyczny.

Overlay metodą pośrednią