Odbudowa zniszczonego zęba

Zniszczony ząb został poddany leczeniu zachowawczemu.
Ząb został oczyszczony a ubytek wypełniony.

Wypełnienia zębów