Most przyjazny dla zębów

Pan Piotr w wyniku choroby przyzębia utracił kilka zębów – miedzy innymi dwa dolne siekacze.
Po opanowaniu periodontopatii przystąpiliśmy do etapu protetycznego.
W międzyczasie ząb 32 przesunął się nieco w kierunku luki,
uniemożliwiając wykonanie w przęśle dwóch zębów.
Zdecydowałem się na wykonanie mostu na dwóch koronach częściowych z jednym zębem w przęśle.|
Tego typu most jest przyjazny uzębieniu, gdyż szlifowanie a przez to uraz jest minimalny i pozwala
z jednej strony zachować uzębienie resztkowe w zdrowiu, a jednocześnie uzyskujemy solidną retencję dla mostu.

Most na dwóch koronach